Zaniklá obec Trubce

První zmínka o osadě Trubce pochází již z roku 1237, kdy je na místě dnešní usedlosti zmiňováno na 29 rolnických usedlostí. V roce 1362 je již majetkem Strojmírovým a od druhé poloviny 15. století v majetku Trubeckých z Tisové. Zde asi vznikl dnešní název Trubce. Po roce 1513 je již zmiňována obec s tvrzí jako opuštěná, V roce 1546 je část území bývalé obce evidována v majetku obce Čečovice a v roce 1552 již jako majetek Horšovského Týna. V druhé polovině 16. století se již na místě původní obce nachází pouze dvůr s ovčínem. V roce 1623 se dostává usedlost do majetku Maximiliana Trauttmansdorffa, kde setrvá až do roku 1928. V tomto roce je sepsána trhová smlouva o prodeji usedlosti, kdy usedlo kupují od velkostatkáře Karla Josefa Trauttmansdorffa z Horšovského Týna manželé František a Marie Hájkovi bytem na adrese Trubice čp. 15. V roce 1935 je usedlost zanesena do zemských desek jako majetek rodiny Hájkových.

V roce 1938 využívá usedlosti skupina stavebních dělníků z Postřekova, kteří pracovali na výstavbě opevněné linie mezi Holýšovem a Hradišťany. Po obsazení Holýšova německými vojsky v roce 1938 se ocitá usedlost na samotné hranici mezi zbytkem Československa a územím Sudet. Od března roku 1939 na hranici mezi protektorátem a Sudet. Po válce Trubce setrvávají v majetku Hájkových a to až do data 21. 10. 1959, kdy je celý majetek znárodněn ve prospěch JZD Neuměř. Od roku 1979 je usedlost již opuštěná.

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2018 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz