Dům dějin Holýšovska

Návštěvníci si mohou prohlédnout expozice, které jsou věnovány historii Holýšova a historii II. světové války v Holýšově. Průvodcem po naší expozici je malý chlapec Johann, který v našem statku opravdu v minulosti žil a zažil zde překotnou historii 1. poloviny 20. století.

V expozici si s Johannem prohlédnete kopii privilegia papeže Řehoře X. z 23. května 1273, kterým přijímá papež chotěšovský klášter do ochrany papežského stolce a potvrzuje jeho statky. V této listině, jejíž originál je uložen v Národním archivu v Praze, je poprvé zmiňován Holýšov.

S Johannem si budete moci prohlédnout výrobky holýšovské sklárny na tabulové sklo firmy „Andreas Ziegler‘s Sohn“, která na konci 19. století byla jedinou svého druhu co do velikosti v Rakousku – Uhersku. Podíváte se k Johannovi domů na zařízenou domácnost, budete se moci s naším Johannem posadit do školních lavic a prohlédnout si školní pomůcky, které používaly děti v první polovině 20. století. Z klidné ulice, kde jsou umístěny předměty každodenní potřeby, se přesunete do expozice, která je věnována dějinám II. světové války.

Zde si s Johannem prožijete celou II. světovou válku. Seznámíte se s tím, jak se Československo připravovalo na válku a jak vypadala mapa regionu po konferenci v Mnichově v září 1938. U velkého stolu z továrny Metallwerke Holleischen G.m.b.H. uvidíte, co se ve zdejší muničce vyrábělo. Dále si můžete prohlédnout koncentrační tábor v Novém Dvoře v Holýšově, který sloužil jako pobočka ženského koncentračního tábora ve Flossenbürku. Jistě vás zde zaujmou vězeňské šaty, které patřily Simone Goupille, která byla nejdříve vězněna v koncentračním táboře v Ravensbrücku a pak byla převezena do koncentračního tábora Flossenbürg. A potom konečně přichází osvobození. Zde se seznámíte s vojáky, kteří prošli velkou částí Evropy a podíleli se na osvobození města. Můžete zde obdivovat standartu bratrstva 17. střeleckého praporu, kterou veteráni z Belgie věnovali městu. Tři členové tohoto belgického praporu Albert Gélis, Louis A. H. Gihoul a Arthur Otto byli v roce 2008 jmenováni čestnými občany města Holýšova. Celé putování historií II. světové války v Holýšově končí odsunem německého obyvatelstva. V této chvíli nás opouští i náš Johann, který musí také odejít ze svého rodného domu v Holýšově do Německa.

Zdroje: oficiální webové stránky Domu dějin Holýšovska

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2018 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz