Kostel sv. Víta v Dobřanech

Barokní kostel byl postaven na místě původního raně gotického kostela přibližně z druhé poloviny 13. století, který byl několikrát opravován a přestavován. V roce 1726 byl původní gotický kostelík stržen a na jeho místě roku 1734 postaven nový vrcholně barokní kostel podle projektu plzeňského stavitele Jakuba Augustona mladšího. Kostel je založen na centrálním oválném půdorysu a je opatřen čtyřmi vchody (z každé světové strany jedním). Nad pultovou střechou vystupuje šestnáctiboký tamborn s osmi válcovými okny. Po vnitřním obvodu stavby v patře probíhá arkádový ochoz. Klenba středního prostoru je opatřena freskami s tématikou ze života sv. Víta. Ve středu interiéru zcela dominuje kruhový dvojoltář, který pochází z pražské řezbářské a sochařské dílny M. V. Jäckela. Oltář na východní straně je opatřen sochařským výjevem „Nanebevzetí“ Jana Nepomuckého doprovázeného anděly. Po stranách tohoto výjevu jsou sochy sv. Vojtěcha a sv. Norberta. Na oltáři na západní straně vynáší andělé do nebe sv. Víta, po jeho stranách jsou sochy sv. Václava a sv. Ludmily.

Duchovní správu kostela zajišťuje Koinonia Jan Křtitel, Městský úřad Dobřany zde provozuje výstavní a koncertní síň.

Kostel sv. Víta je přístupný v pracovní době informačního centra Dobřany a během předem domluvených prohlídek.

Zdroje: webové stránky www.zapadoceskebaroko.cz

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2018 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz