Spalovna Chotíkov

Zařízení na Energetické Využívání Odpadu “ZEVO Plzeň” je moderní a ekologický zdroj Plzeňské teplárenské, a.s., který dokáže energeticky využít široké spektrum odpadů. Tepelnou energii, která vzniká při procesu spalování, Plzeňská teplárenská, a.s. následně využívá k dodávce tepla po celém území města a také k výrobě elektrické energie. Výstupy jsou elektrická energie a teplo ve formě horké vody o parametrech 135 °C/ 70 °C.

Maximální tepelný výkon je 31,65 MWt s předpokládanou roční dodávkou tepla cca 400 000 GJ.

Instalovaný výkon generátoru je 10,5 MWe s předpokládanou roční dodávkou cca 36 000 MWh.

V ZEVO Plzeň je zhodnocován směsný komunální odpad a další odpad charakteru komunálního odpadu, včetně velkorozměrného.

V areálu je odpad skladován v uzavřeném odsávaném bunkru a energeticky využíván na roštovém zařízení. Energie horkých spalin, vzniklá při spalování odpadu, je využita v přiřazeném parním kotli pro výrobu páry, která v kondenzačním turbogenerátoru slouží k výrobě elektrické energie.

Část už redukované páry je vyvedena regulovaným odběrem z turbíny a použita v kondenzačních výměnících pro výrobu horké vody. Ta je dodávána do sítě centrálního zásobování teplem Plzeňské teplárenské. Škvára, vznikající při spalování odpadu, je skladována v samostatném bunkru. Před tím z ní je pro zhodnocení recyklován železný šrot.

Zdroje: oficiální webové stránky společnosti ZEVO Plzeň

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2018 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz