Stará pošta Stod

Dům staré pošty, později hostinec "U Labutě", stojí v jihovýchodním rohu Komenského náměstí (čp. 12) v blízkosti nábřeží ve Stodě. Pochází z r. 1747, jeho stavba byla realizovaná nákladem Jana Jiřího Antona Puntichana. Dům se vyznačuje výraznou barokní fasádou se třemi zdobenými štíty, jeden ze štítů nese letopočet výstavby, na dalším štítu je reliéfní plastika císařského dvouhlavého orla. Budova sloužila poštovní trati Praha - Plzeň - Klenčí, počátkem 18. století byla mezi Stodem a nedalekým vrchem Trný při cestě na západ postavena také příbřežní stanice pro poštovní vozy. Provoz pošty ve Stodě je zmiňován již od r. 1548, takže stodská pošta je jedna z nejstarších v zemi!

V prosinci roku 1799 zde přenocoval ruský generál Alexandr Vasiljevič Suvorov, který se proslavil v napoleonských válkách. Suvorov projížděl Stodem na cestě k Plzni a dále k Praze při jeho návratu do Ruska. Toto připomíná pamětní deska osazená do čelní fasády domu, odhalená v r. 1959. Budova si díky tomu vysloužila do dnešních dob vžitý název "Suvorovův dům".

V interiéru se dochovaly valené klenby. Vstupuje se do prostorné plochostropé síně podobné mázhauzu, v jejím levém zadním koutě je pravoúhlý ústupek, odkud stoupají schody na pavláčku, z níž se jde do bytu v polopatře. Směrem na dvůr směřuje segmentově valeně zaklenutá chodba. Vlevo od velké síně je čtvercová plochostropá místnost s fabiony. Vpravo od síně je rovněž plochostropá místnost s fabionem a prostory v mezipatře a vzadu jsou plochostropé.

V letech 1997-8 byl dům rekonstruován a nyní je v majetku obce.

Zdroj: oficiální webové stránky města Stod

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2018 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz