Dvůr Gigant

Barokní klášterní vrchnostenský dvůr z poloviny 16. století, jehož kořeny sahají až do století čtrnáctého, konkrétně do roku 1367. Jeden z hospodářských dvorů chotěšovského kláštera. K největším přestavbám dvora došlo v letech 1550 – 1711. Závěrečné barokní přestavby realizoval probošt chotěšovské kláštera Dominik Peterka. Počátkem 19. století ses tak majitelem dvora kníže Alexandr Thurn-Taxis. Současným majitelem dvora je rodina Korcova.

Před vrácením dvora původním vlastníkům v restituci roku 1992, byla tato kulturní památka zdevastována. Již 25 let probíhá její záchrana. Náročné opravy v uplynulých letech a revitalizace okolní krajiny si již vyžádala značné investiční prostředky a pracovní úsilí.

Krajinná poloha dvora

Dvůr Gigant leží asi 18 km jihozápadně od Plzně. Stavebně jde o samostatný objekt položený v rozsáhlém území vlastních pozemků příslušející ke dvoru v rozsahu cca 180 ha. Na těchto pozemcích jsou 2 rybníky. Celé území je klidovou zónou. U dvora je malý park, který navazuje na Dvorský rybník o rozloze 4 ha, který se nachází 500 m západně od dvora a je využíván k rekreačním a sportovním účelům.

Dvůr Gigant – střed terče

Poloha dvora Gigant umožňuje rychlou dosažitelnost (méně jak 20 km) měst a obcí, a to – Plzně, Nýřan, Stříbra, Kladrub, Holýšova Staňkova, Stoda, Chotěšova, Dobřan, Líní, Zbůchu a celé řady okolních vesnic. Rovněž kulturních památek a rekreačních zařízení – klášter Kladruby, klášter Chotěšov, zámek Kozel, přehrada Hracholusky.

Zdroje: https://dvurgigant.cz/

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2018 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz