Háj umučených Stod

Podle výpisu ze situační zprávy bývalé německé stanice ve Stodě přijel dne 13. dubna 1945 na zdejší nádraží železniční transport z koncentračního tábora v Buchenwaldu. Byl to jeden z tzv. „transportů smrti“. Protože nacisté se snažili zahlazovat za sebou stopy, narychlo evakuovali některé koncentrační tábory a odváželi vězně před postupujícími spojeneckými vojsky.

Mezi vězněnými byli Češi, Poláci, Rusové, Francouzi, Holanďané i devět amerických výsadkářů. Všichni byli napěchováni do vagónů o hladu, bez nejnutnějších hygienických zařízení a zdravotních opatření. Vedle živých i umírající či mrtví. Pro nacisty to byla vlak bezejmenných, vlak bytostí, které ztratily všechna lidská práva.

Nacisté převáželi nebohé oběti, těla mužů a žen, kteří neměli to štěstí dožít se konce války, na židovský hřbitov. Ten byl za městem nedaleko státní silnice na Holýšov. Těla obětí vykládali z vagonů jejich kamarádi – spoluvězňové. Na židovském hřbitově se mrtvých ujali zase vězňové, kteří skládali těla z vozů a házeli je do společné jámy asi jedenáct metrů dlouhé, tři široké a metr šedesát hluboké.

Po válce byly ostatky 241 mrtvých uloženy v tichém hájku za městem. Exhumace těl z židovského hřbitova probíhala ve dnech 6. a 7. září 1945. Lékařský nález: většina ze stodského transportu vězňů podlehla strašným ranám do hlavy. Těla vykopávalo ze země 35 Němců, kteří za války s nacistickým režimem kolaborovali. Totožnost obětí nebyla zjištěna, jen z pozůstatků oděvů a z výpovědi některých svědků lze usuzovat na různé národnosti.

Z celkového počtu pohřbených obětí mělo být podle zbytků částí oděvů též devět amerických parašutistů. Z popudu americké vojenské mise v ČSR byly po provedené exhumaci tyto pozůstatky amerických vojáků převezeny ze Stoda na jiné místo. Podle zápisu bylo v háji umučených pochováno 241 obětí a dodatečně k nim přibyla ještě jedna oběť, která byla později nalezena při vykopávce poblíž nádraží, kde transport smrti v osudnou dobu stál.

V neděli 9. září 1945 v 15 hodin uspořádal Národní výbor ve Stodě pietní pohřeb těchto mučedníků. Těla byla pochována v malém háječku za městem, který od té doby nese název Háj umučených. Nad mohylou byl vztyčen březový kříž s trnovou korunou a postaven malý kamenný pomník.

25. září 1960 při mírové manifestaci byla odhalen nový památník. Byl vybudován péčí Městského národní výboru ve Stodě a místní organizace Svazu protifašistických bojovníků. Na jeho vytvoření se podíleli pracovníci Západočeského průmyslu kamene a slévači plzeňské Škodovky. Památník odboje – Háj umučených se stal již historickým místem, kde jsou každým rokem uskutečňovány pietní vzpomínkové akce, aby dětem a nejen jim, připomněly nelidskost válečného běsnění a hrůzy druhé světové války.

Zdroje: Naučná stezka Stodsko – 23. zastavení

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2018 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz