Lom Hradec

Lom byl v provozu mezi roky 1958 a 1985 a život v obci jím byl silně ovlivněn. Po uzavření kamenolomu v roce 1985 si k němu obyvatelé obce postupně opět našli pozitivní vztah a dnes je cílem mnoha procházek a výletů.
Na území dnešního kamenolomu Hradec se kámen těžil již v průběhu 18. a 19. století, ovšem pouze pro potřeby místních obyvatel jako stavební kámen. Kámen je taktéž způsobilý pro stavby a štěrk.
Od dubna 1958 byl lom a přiléhající pozemky pronajat na dobu neurčitou Československým státním silnicím. Roční nájemné mezi stranami bylo dohodnuto ve výši 5000 Kčs. V podmínkách pronájmu byla povinnost udržování příjezdové cesty od lomu k mostu a provedení její úpravy tak, aby nedošlo k poškození břehů touškovského potoka. Vzhledem k zvýšenému odběru kamene z lomu a tím i dopravnímu provozu bylo v roce 1960 po dlouhodobém uplatňování vybudování nové cesty konečně docíleno výsledku a tato cesta o délce 492 m byla dokončena a dána do provozu. V roce 1963 byla z lomu vybudována silniční přípojka, napojená přímo na okresní silnici v úseku Hradec - Lisov. Platnost plánu otvírky a dobývání skončila (teoreticky) v roce 1975. Podnik Československé státní silnice však pokračuje v těžbě dál. Trvá prašnost následkem drcení kamene, sekundární a clonové odstřely narušují pevnost i stálost objektů v Lisově a Hradci, silnice vedoucí obcí Hradec je od provozu těžkých vozidel ve větší části zdemolovaná. V druhé polovině roku 1985 dochází konečně k ukončení provozu kamenolomu v Hradci.
V roce 1987 n. p. Silnice předal do správy pionýrů sociální zázemí kamenolomu - objekt šaten a umýváren. V roce 1988 jsou na místě sociálního zázemí kamenolomu vystavěny pionýrské chatky a celý areál je přeměněn v pionýrský tábor ,,Lomíček“.

V současné době je kamenolom hlavně v letních měsících využíván k rekreačním účelům. V areálu lomu bylo vybudováno sportovní hřiště a stánek s občerstvením. Bylo zvažováno větší rekreační využití lomu (výstavba ubytovacích kapacit, restauračních zařízení apod.), projekt ovšem nebyl realizován.

Plocha cca 1,3 ha.
Největší hloubka cca 20 m.

Voda v kamenolomu patří v širokém okolí mezi nejčistší. To je jeden z důvodů poměrně masového využívání lomu k rekreaci v letních měsících. Kvalita vody je negativně ovlivněna množstvím ryb, které byly do kamenolomu uměle vysazeny v 90. letech.

Zdroj: https://www.geocaching.com/geocache/GC3F122_hradec-u-stoda?guid=fe45d6ea-bbe7-48de-9828-b0376575d7dc

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2018 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz