Nový rybník Úherce

Typ/materiál: dřevěná ornitologická pozorovatelna

Lokalita: v blízkosti Nového rybníka, cca 1 km západně od obce Líně, cca 10 km jihozápadně od Plzně

GPS: 49.6937075 N, 13.2394186 E

Nadmořská výška: 329 m

Okres: Plzeň-sever

Období výstavby: listopad 2010

Oficiální zpřístupnění: jaro 2011

Celková výška: 8,5 m

Výška vyhlídkové plošiny: 5 m

Počet schodů: 22

Otevírací doba: volně přístupná

Přístup: Z obce Líně (nedaleko exitů 89 a 93 dálnice D5), kde lze v centru zaparkovat, vede k ornitologické pozorovatelně NS "Líňská okružní trasa" (pěšky cca 1,5km).

Výhled: především oblast přírodní rezervace, obec Úherce s věží kostela, nedaleká halda po důlní činnosti u Zbůchu

Historie: Dřevěná dvoupatrová ornitologická pozorovatelna byla v listopadu 2010 postavena na náklady Plzeňského kraje v přírodní rezervaci Nový rybník u obce Líně. Jedná se o velmi cenný mokřadní ekosystém s vodní plochou a rozsáhlým litorálním pásmem v lokalitě bývalého Nového rybníka (dříve Neu Teich), který vznikl zahražením propustku pod polní cestou v místě bývalé hráze zaniklého rybníka.

V současné době je místo významným hnízdištěm vodního ptactva (cca 30 druhů, např. potápka černokrká, kachna divoká, volavka bílá, čírka obecná, polák malý, moták pochop, chřástal vodní, racek chechtavý či slavík modráček středoevropský). Rozloha rezervace činí 12 ha a vyhlášena zde byla v roce 2006. V posledních letech byly v přírodní rezervaci vybudovány umělé hnízdní ostrůvky, soustava tůní pro obojživelníky, útulky pro vzácné druhy hmyzu a další doplňky, které mají zvýšit biodiverzitu této jedinečné lokality nedaleko Plzně. Vstup na území přírodní rezervace mimo pozorovatelnu je přísně zakázán.

Osmimetrová dřevěná rozhledna z roku 2011, sloužící jako pozorovatelna vodního ptactva.

Kruhový výhled z krytého ochozu ve výšce 5 metrů (věž úherského kostela, odvalová halda vytěžené hlušiny z bývalého černouhelného dolu, který ukončil svoji činnost v roce 1978, Nový rybník, Líně).

Pozorovatelna byla postavena co nejblíže vodní hladiny, aby bylo možné pozorovat ptáky na celé vodní ploše, ptáci byli minimálně rušeni a nehrozilo nebezpečí, že bude docházet ke kolizím proletujících ptáků s příliš vysokou stavbou. 

Zdroje: https://rozhledny.webzdarma.cz/novyrybnik.htm

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2018 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz